Ổn áp Litanda giả

Một số hình ảnh ổn áp Litanda giả nhái trên thị trường. Khách hàng lưu ý tránh mua phải ổn áp Litanda Hoàng Mai nhái hoặc ổn áp nhái từ Vĩnh Phúc, Bắc Ninh…

Bình luận trên Facebook